Long An vắng 2.101 học sinh ngày đầu toàn cấp THCS, THPT trở lại trường

Ngày 04/5, học sinh toàn cấp THCS, THPT trên địa bàn tỉnh Long An đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ngày đầu trở lại trường, học sinh THCS đi học đạt 97,6%; học sinh THPT đi học đạt 98,68%.

Học sinh lớp 11 tại Trường THPT Thủ Thừa thực hiện giãn cách trong các tiết học

Toàn tỉnh có 103.555 học sinh cấp THCS, THPT. Trong ngày đầu toàn cấp THCS, THPT đi học trở lại, có 2.101 học sinh vắng, trong đó học sinh THCS vắng 1.629 em; học sinh THPT vắng 472 em.

Đa số học sinh vắng do bận việc gia đình. Những học sinh vắng chưa liên lạc được, trường đang tiếp tục liên lạc để nắm thông tin, lý do vắng và vận động học sinh trở lại lớp. Hiện, Sở Giáo dục và Đào tạo chưa ghi nhận học sinh vắng do lo lắng tình hình dịch bệnh.

Ngoài ra, tỉnh có 738 sinh viên cao đẳng, đại học. Ngày 04/5, có 42 sinh viên vắng./.